Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
O Bydgoszczy w Krakowie ​​​​​​​- Open Eyes Economy Summit

O Bydgoszczy w Krakowie ​​​​​​​- Open Eyes Economy Summit

Adam Gudell, założyciel Moderator Inwestycje przedstawił działania spółki na rzecz kultury, realizowane w ramach strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Prezentacja odbyła się w Auli Dużej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, podczas seminarium "Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta." Seminarium zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tematem wystąpienia był zakupPomorzanina i jego rewitalizacja oraz inne działania podejmowane przez spółkę: udostępnianie przestrzeni własnej na rzecz fundacji i stowarzyszeń, wspieranie młodych artystów street art, organizowanie koncertów, happeningów społecznych i spotkań dla mieszkańców miasta. Adam Gudell wziął także udział w międzynarodowym panelu, podczas którego dyskutowano o optymalnym modelu kształtowania polityki miejskiej,  w tym możliwościach realizowania partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prof. Jerzy Hausner, na zaproszenie którego Moderator brał udział w seminarium podkreślił, że bez kultury, bez refleksji aksjonormatywnej nie można rozwiązywać problemów, przed którymi dziś stoimy w sferze zagospodarowania miejskich społeczności.

Studium przypadku przestawione na seminarium przez właściciela spółki Moderator Inwestycje, wzbudziło duże zainteresowanie uczestników. Dostrzeżono wyjątkowość prowadzonych działań i ich dużą skalę oraz różnorodność.