Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Kup mieszkanie z projektem na osiedlu Symfonia

Kup mieszkanie z projektem na osiedlu Symfonia

Szukasz nowego mieszkania od dewelopera z projektem?

Odkryj nową promocję od Grupy Moderator - "Kup mieszkanie z projektem"! 

Teraz, kupując jedno z wybranych mieszkań na osiedlu Symfonia, klient otrzyma od nas gotowy projekt tego mieszkania.

To nie tylko unikalna okazja, ale także wyjątkowa korzyść dla klienta.

 

Dlaczego warto skorzystać z tej promocji? 

Już przy zakupie mieszkania klient wie, jak jego przyszłe mieszkanie może wyglądać i ile będą kosztować meble, dodatki i inne artykuły potrzebne do remontu mieszkania. Właściciel otrzymuje pełną listę produktów wraz z cenami i stroną, na której może je kupić. 

Za projekt odpowiada bydgoszczanka, architekt wnętrz Inez Kaus.

 

Korzystając z promocji "kup mieszkanie z projektem" na osiedlu Symfonia klient oszczędza czas i pieniądze. Zamiast zatrudniać architekta i płacić za indywidualny projekt, otrzyma gotowe rozwiązanie od doświadczonej, współpracującej z Grupą Moderator pracowni In.design. To nie tylko ułatwienie, ale także oszczędność, która może być bardzo istotna podczas procesu zakupu nieruchomości.

 

 

Poniżej dostępny jest regulamin promocji.

Zapraszamy do naszego Biura Sprzedaży. Nasi doradcy na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości.

Regulamin promocji "kup mieszkanie z projektem" dla mieszkania 2-pokojowego

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

„Projekt mieszkania za 1 zł”

 

1.     Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą brać wyłącznie osoby, które zakupią lub zamierzają zakupić którekolwiek z mieszkań zaprojektowanych jako dwupokojowe w nowo budowanym budynku przy ul. Chodkiewicza 9 w Bydgoszczy (nazwanym „Symfonia A”) i spełnią wszystkie następujące warunki:

1)     zawrą umowę deweloperską lub umowę przedwstępną z Organizatorem na zakup wskazanego wyżej mieszkania,

2)     zapłacą co najmniej 10 % ceny wskazanego wyżej Mieszkania,

3)     dokonają zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej, które zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora pod kątem zgodności z zasadami tego Regulaminu;

4)     zawrą z Organizatorem Umowę dotyczącą udziału w tej Akcji Promocyjnej (w Umowie zostaną potwierdzone zasady udziału w Akcji wynikające z tego Regulaminu).

2.    Po spełnieniu wskazanych wyżej warunków Uczestnik Akcji Promocyjnej będzie mógł zakupić od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł bruttoprawo do skorzystania z gotowego projektu urządzenia mieszkania:

a)          wskazany projekt został przygotowany na zlecenie Organizatora dla mieszkań biorących udział w Akcji Promocyjnej,

b)          Uczestnik ma prawo dowolnie skorzystać z tego projektu, albo samodzielnie zmodyfikować go na własne potrzeby. Organizator ani Projektant nie odpowiadają za to, czy projekt spełnia oczekiwania Uczestnika, a także za ewentualne dopasowanie projektu do indywidualnych upodobań czy wymagań,

c)          projekt nie będzie przekazany na wyłączność Uczestnika, to znaczy, że Organizator ma prawo udostępnić projekt także innym podmiotom z prawem do jego wykorzystania; Organizator ma także prawo korzystać z projektu do własnych celów,

d)          cenę 1 zł brutto Uczestnik zapłaci Organizatorowi na podstawie faktury Vat wystawionej przez Organizatora, po otrzymaniu projektu przez Uczestnika.

 

3.     Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

4.     Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej należy złożyć Organizatorowi w terminie od 19.04.2024 r. do zakończenia promocji w formie mailowej lub pisemnej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.     W ramach Akcji Promocyjnej, bez dodatkowej odpłatności Organizator, w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem, będzie mógł otrzymać od Uczestnika lub wykonać samodzielnie zdjęcia w miejscu prac wykończeniowych wykonanych na podstawie materiałów projektowych. Wspólnie z Uczestnikiem zostanie uzgodnione, czy zdjęcia będą wykonane w trakcie prac, czy po ich zakończeniu oraz czy będą wykonane przez Uczestnika, czy Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z tych zdjęć w celach marketingowych Organizatora, tym w celu umieszczania w materiałach marketingowych, na stronie internetowej i na profilach w mediach społecznościowych.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.     Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Moderator Symfonia sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Focha 12, 85-070, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866828, REGON: 383098083, NIP: 9671426995, kapitał zakładowy 100 000 zł.

2.     Celem Akcji Promocyjnej jest promocja Organizatora i osiedla „Symfonia” przy ul. Chodkiewicza 9 i 9A w Bydgoszczy.

3.     Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4.     Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej.

5.     Promocje prowadzone przez Organizatora nie łączą się.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)     zmiany regulaminu;

2)     unieważnienia Akcji Promocyjnej w przypadku, gdy nie pojawi się żadne zgłoszenie lub wszystkie zgłoszenia zostaną wykluczone.

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tego tytułu.

7.     W sprawach szczegółowych związanych z Akcją Promocyjną, w tym w przypadku reklamacji, należy kontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: sm@grupamoderator.pl; telefon kontaktowy: 668 894 783).

8.     O przebiegu i wynikach Akcji Promocyjnej decyduje Organizator.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Udział w Akcji Promocyjnej są związany z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu jej przeprowadzenia.

2.    Organizator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.    Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

5.    Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imię Uczestnika, adres zakupionego mieszkania, a także dane podane przez Uczestnika, jeżeli będą niezbędne do przygotowania informacji o przychodach.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez określony prawem okres uprawniający do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Akcji promocyjnej.

7.    Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w zakresie możliwości udziału w Akcji promocyjnej.

9.    Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.  Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, doradcy prawni, podatkowi, finansowi i księgowi firmy, którym powierzono przetwarzanie danych np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi marketingowe, hostingowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Regulamin promocji "kup mieszkanie z projektem" dla mieszkania 4-pokojowego 

Regulamin Akcji Promocyjnej

„Projekt mieszkania za 1 zł”

 

1.     Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą brać wyłącznie osoby, które zakupią lub zamierzają zakupić którekolwiek z mieszkań o numerach 3, 14, 25 lub 36 w nowo budowanym budynku przy ul. Chodkiewicza 9 w Bydgoszczy (nazwanym „Symfonia A”) i spełnią wszystkie następujące warunki:

1)     zawrą umowę deweloperską lub umowę przedwstępną z Organizatorem na zakup wskazanego wyżej mieszkania,

2)     zapłacą co najmniej 10 % ceny wskazanego wyżej Mieszkania,

3)     dokonają zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej, które zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora pod kątem zgodności z zasadami tego Regulaminu;

4)     zawrą z Organizatorem Umowę dotyczącą udziału w tej Akcji Promocyjnej (w Umowie zostaną potwierdzone zasady udziału w Akcji wynikające z tego Regulaminu).

2.     Po spełnieniu wskazanych wyżej warunków Uczestnik Akcji Promocyjnej będzie mógł zakupić od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł brutto:

1)   prawo do skorzystania z gotowego projektu urządzenia salonu, sypialni i łazienki:

a)          wskazany projekt został przygotowany na zlecenie Organizatora dla mieszkań biorących udział w Akcji Promocyjnej,

b)          Uczestnik ma prawo dowolnie skorzystać z tego projektu, albo zmodyfikować go na własne potrzeby z wykorzystaniem Vouchera,

c)          projekt nie będzie przekazany na wyłączność Uczestnika, to znaczy, że Organizator ma prawo udostępnić projekt także innym podmiotom z prawem do jego wykorzystania; Organizator ma także prawo korzystać z projektu do własnych celów;

oraz

2)   Voucher o wartości 8 700 zł brutto na prace projektowe:

a)        Voucher może zostać przeznaczony wyłącznie na prace projektowe związane z zakupionym mieszkaniem biorącym udział w Akcji Promocyjnej,

b)        Voucher można przeznaczyć na prace projektowe dowolnego rodzaju, na przykład dokonanie zmian w projekcie wnętrz udostępnionym przez Organizatora, doprojektowanie urządzenia wnętrz innych pomieszczeń czy na zaprojektowanie szczególnych rozwiązań dla Uczestnika;

c)         Voucher może być przeznaczony wyłącznie na prace projektowe wykonywane przez Pracownię architektoniczną „In Design” (in.design Inez Kaus, NIP 8762341809, ul. Dworcowa 76/01, 85-010 Bydgoszcz, kontakt.indesignstudio@gmail.com, tel. 537 846 347, https://www.in-design.studio);

d)        Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Vouchera na gotówkę;

e)        jeden Voucher przypada na jedno zakupione mieszkanie wymienione w punkcie 1;

f)         Voucher należy wykorzystać w terminie 1 roku od jego otrzymania.

3.     Cenę 1 zł brutto Uczestnik zapłaci Organizatorowi na podstawie faktury Vat wystawionej przez Organizatora, po otrzymaniu Vouchera przez Uczestnika.

4.     Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

5.     Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej należy złożyć Organizatorowi w terminie od 18.03.2024 r. do odwołania promocji przez organizatora w formie mailowej lub pisemnej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Po otrzymaniu Vouchera Uczestnik będzie się już kontaktował samodzielnie z Pracownią architektoniczną (bez udziału Organizatora). Przed rozpoczęciem prac projektowych Uczestnik powinien uzgodnić z Pracownią architektoniczną ich zakres oraz całkowite wynagrodzenie Pracowni architektonicznej.

7.     Uczestnik powinien zwrócić uwagę, czy wynagrodzenie uzgodnione przez niego wspólnie z Pracownią architektoniczną mieści się w ramach wartości Vouchera. Jeżeli prace projektowe zlecone Pracowni architektonicznej przekroczą budżet 8 700 zł brutto, do pokrycia nadwyżki zobowiązany będzie wyłącznie Uczestnik.

8.     Za wykonanie prac projektowych oraz w zakresie ewentualnych poprawek, wad i roszczeń gwarancyjnych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Pracownia architektoniczna. Z tego powodu należy się w tych sprawach kontaktować bezpośrednio z Pracownią architektoniczną. Organizator ponosi odpowiedzialność za przekazanie Vouchera, ale nie ponosi odpowiedzialności za wykonane na jego podstawie prace projektowe.

9.     W ramach Akcji Promocyjnej, bez dodatkowej odpłatności Organizator będzie mógł dowolnie korzystać z materiałów projektowych wykonanych dla Uczestnika przez Pracownię architektoniczną w celach marketingowych Organizatora, tym w celu umieszczania fragmentów tych materiałów projektowych w materiałach marketingowych, na stronie internetowej i na profilach w mediach społecznościowych.

10.     W ramach Akcji Promocyjnej, bez dodatkowej odpłatności Organizator, w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem, będzie mógł otrzymać od Uczestnika lub wykonać samodzielnie zdjęcia w miejscu prac wykończeniowych wykonanych na podstawie materiałów projektowych wykonanych dla Uczestnika przez Pracownię architektoniczną. Wspólnie z Uczestnikiem zostanie uzgodnione, czy zdjęcia będą wykonane w trakcie prac, czy po ich zakończeniu oraz czy będą wykonane przez Uczestnika, czy Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z tych zdjęć w celach marketingowych Organizatora, tym w celu umieszczania w materiałach marketingowych, na stronie internetowej i na profilach w mediach społecznościowych.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.     Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Moderator Symfonia sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Focha 12, 85-070, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866828, REGON: 383098083, NIP: 9671426995, kapitał zakładowy 100 000 zł.

2.     Celem Akcji Promocyjnej jest promocja Organizatora i osiedla „Symfonia” przy ul. Chodkiewicza 9 i 9A w Bydgoszczy.

3.     Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4.     Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej.

5.     Promocje prowadzone przez Organizatora nie łączą się.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)     zmiany regulaminu;

2)     unieważnienia Akcji Promocyjnej w przypadku, gdy nie pojawi się żadne zgłoszenie lub wszystkie zgłoszenia zostaną wykluczone.

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tego tytułu.

7.     W sprawach szczegółowych związanych z Akcją Promocyjną, w tym w przypadku reklamacji, należy kontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: sm@grupamoderator.pl; telefon kontaktowy: 668 894 783).

8.     O przebiegu i wynikach Akcji Promocyjnej decyduje Organizator.

9.     W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej na zakup mieszkania zawartej z Organizatorem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi równowartości kwoty wykorzystanej przez Uczestnika na podstawie otrzymanego Vouchera.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Udział w Akcji Promocyjnej są związany z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu jej przeprowadzenia.

2.    Organizator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.    Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

5.    Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imię Uczestnika, adres zakupionego mieszkania, a także dane podane przez Uczestnika, jeżeli będą niezbędne do przygotowania informacji o przychodach.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez określony prawem okres uprawniający do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Akcji promocyjnej.

7.    Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w zakresie możliwości udziału w Akcji promocyjnej.

9.    Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.  Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, doradcy prawni, podatkowi, finansowi i księgowi firmy, którym powierzono przetwarzanie danych np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi marketingowe, hostingowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.