Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Moderator radzi- kredyt hipoteczny

Moderator radzi- kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowy i niskooprocentowany. Dlatego należy do najchętniej wybieranych pożyczek na rynku. Kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć na:
-zakup mieszkania na rynku wtórnym lub od dewelopera
- wykup na własność mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej
- zakup działki budowlanej
- budowę własnego domu
-remont lub przebudowę posiadanej nieruchomości
Kredytem hipotecznym możemy także refinansować poniesione koszty na zakup nieruchomości czy remontu mieszkania za gotówkę. Musimy jednak pamiętać, że dotyczy to inwestycji poniesionych w ciągu ostatnich 12 lub 24 miesięcy. W sytuacji, kiedy już spłacamy kredyt, możemy przenieść nasze zobowiązania do innego Banku na
korzystniejszych warunkach finansowych.
Kredyt hipoteczny należy do najtańszych na rynku finansowym, ale Bank uzyskuje zabezpiecza swoje interesy poprzez wpisanie w dziale IV księgi wieczystej swojej należności.
Wysokość takiego zabezpieczenia zawsze przewyższa wartość udzielonego kredytu. Różnica tworzy „rezerwę” na wypadek, gdyby kredyt nie był spłacany terminowo a tym samym
koszty oraz odsetki wzrosłyby i przekroczyły kwotę pierwotnie udzielonego kredytu. Należy pamiętać, że nieruchomość musi się znajdować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a kredyt hipoteczny odnosi się wyłącznie do kredytów udzielanych konsumentom i nie może być przeznaczony cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.