Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Londynek - tu zaszła zmiana. Rewitalizacja miasta.

Londynek - tu zaszła zmiana. Rewitalizacja miasta.

O systemowej rewitalizacji polskich miast tak naprawdę możemy mówić od kilku lat, gdy gminy zostały zobowiązane do przygotowania i wdrażania aktów prawa miejscowego w postaci programów rewitalizacji. W Bydgoszczy GPR obowiązuje od 2018 roku i zakłada nie tylko rewitalizację terenów oraz nieruchomości, ale także relacji społecznych.

Moderator intensywnie działa na rzecz rewitalizacji miasta. Na początku remontowane były
pojedyncze kamienice, potem cała ulica Gimnazjalna, a od ponad roku inwestor pracuje nad
przywróceniem miastu funkcji mieszkalnych na terenie blisko 5 hektarów pomiędzy ulicami
Pomorską, Świecką i Rycerską.

Industria, bo taką nazwę nosi osiedle, powstaje na terenie objętym Gminnym Programem
Rewitalizacji
i znakomicie wpisuje się w podejmowane przez samorząd, jak i lokalnych
przedsiębiorców działania, których celem jest nie tylko uporządkowanie terenów i przywrócenie im właściwych funkcji, ale także odbudowa dobrych relacji społecznych.

Bydgoskie Bocianowo czy jego część nazywana „Londynkiem”, cieszyło się przez lata „złą sławą”, w dużej mierze wynikającą z zamieszkiwania tych terenów przez osoby bezrobotne czy ubogie. Jednak znakomita lokalizacja – w centrum miasta - oraz postępujące zmiany w strukturze społecznej, spowodowały, że coraz częściej firmy działające w obszarze kultury, sztuki czy designu wybierają na swoją siedzibę klimatyczne budynki na tym terenie. Na ulicy Kościuszki swoją siedzibę ma chociażby Euforma, BlackFish Studio czy firmowany przez Polwell, sklep Fale, loki, koki.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów ocenia, że nawet jedna piąta powierzchni naszych miast, z ok. 2,4 mln mieszkańców, zasługuje na miano "obszaru zdegradowanego". Są to najczęściej tereny śródmiejskie, stare dzielnice mieszkaniowe, tereny poprzemysłowe.

Realizacja Gminnych Programów rewitalizacyjnych i włączenie się przedsiębiorców w proces zmiany już przynosi widoczne efekty w wielu polskich miastach. We Wrocławiu, Warszawie czy Łodzi, miejsca uznawane jeszcze 20 czy 30 lat temu za zdewastowane czy wręcz niebezpieczne, zmieniają się w klimatyczne, wręcz kultowe dzielnice, chętnie odwiedzane przez turystów i zamieszkiwane przez mieszkańców miasta, którzy doceniają lokalizację i oryginalność miejsca.

Bydgoskie Bocianowo zmienia się nie tylko za sprawą nowego osiedla - Industria, sygnowanego przez Grupę Moderator, ale także dzięki planowanym miejskim inwestycjom i nowym rozwiązaniom komunikacyjnym.

Ta zmiana dokonuje się tu i teraz. Warto mieć w niej swój udział.