Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
10% zysku po roku, 20% po 2 latach..., a po 5 aż 50%

10% zysku po roku, 20% po 2 latach..., a po 5 aż 50%