Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania

Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania

Przy zakupie mieszkania, poza pytaniem, które pada najczęściej już podczas pierwszego spotkania z doradcą, czyli sakramentalnym: za gotówkę czy na kredyt? Szybko pojawiają  się kolejne, dotyczące charakteru zakupu. Wspólność majątkowa, samodzielność, czy może rozdzielność majątkowa?

 

Dlatego warto wiedzieć, co oznaczają te pojęcia i jakie mogą być konsekwencje zakupu dokonanego w wybranej formule. W artykule wyjaśniamy ich podstawowe znaczenie. W sprawach bardziej złożonych, niejednoznacznych, warto skorzystać z porady specjalisty.

  • W Grupie Moderator oferujemy naszym Klientom bezpłatną pomoc prawną.

Kupno mieszkania a wspólność majątkowa, o czym warto pamiętać?

Gdy zawieramy związek małżeński, z mocy prawa, powstaje wspólność majątkowa. Co to znaczy? W uproszeniu tyle, że wszystko, co kupimy w trakcie małżeństwa, razem lub oddzielnie zostaje objęte wspólnością majątkową. Zasada ta obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe, także nieruchomości. Nieważne czy dokonamy zakupu od dewelopera, czy z rynku wtórnego.

Ustrój wspólności majątkowej, co to znaczy?

Często używane pojęcie oznacza, że zakup mieszkania, wymaga konieczności uzyskania zgody drugiego małżonka. Zwyczajowo oboje małżonkowie stawiają się wówczas u notariusza. Gdy nie mogą jednocześnie pojawić się w kancelarii notarialnej, potrzebne jest pełnomocnictwo. W takiej sytuacji jedno z małżonków będzie reprezentowało na mocy pełnomocnictwa także współmałżonka.

 

O czym trzeba pamiętać w sytuacji, gdy nabycie mieszkania będzie związane z pełnomocnictwem?

  • Ważne będzie tylko takie pełnomocnictwo, które zostało przygotowane przez notariusza.

To bardzo istotny warunek. Brak notarialnego pełnomocnictwa może nam pokrzyżować plany! Opłaty notarialne według cennika z 2022 r., wyniosą 30 złza pełnomocnictwo w przypadku dokonania jednej czynności lub 100 zł za pełnomocnictwo notarialne w przypadku, gdy dotyczyć będzie więcej niż jednej czynności.

 

Gdy zakup mieszkania dokona się w czasie trwania małżeństwa, właścicielami zakupionego mieszkania są małżonkowie. Powstaje bowiem w/w ustrój wspólności majątkowej. Mieszkanie należy do nich, w sensie prawnym, w częściach równych. Połowa do żony, połowa do męża. Do majątku wspólnego należy też każda inna nieruchomość zakupiona w czasie trwania małżeństwa.

  • Co w sytuacji, gdy jesteśmy w związku małżeńskim, ale chcemy kupić mieszkanie, które będzie naszym majątkiem osobistym?

Związki małżeńskie zawieramy coraz później. Statystyczny Pan młody ma już powyżej 30 lat, więc coraz częściej zdarzają się sytuacje, że przed małżeństwem, mamy już swój własny majątek. Zgromadzony jeszcze przed ślubem, więc chcemy, aby nieruchomość nabyta z tych środków nie podlegała ustawowej wspólnocie majątkowej. W takiej sytuacji, mamy przynajmniej dwie możliwości.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkową można ustanowić zarówno przed sądem jak i u notariusza. Co ważne, u notariusza można to zrobić jeszcze przed ślubem. Aktem notarialnym ustalając, żez dniem zawarcia małżeństwa, pomiędzy mężem i żoną, powstanie ustrój rozdzielności majątkowej. Taka umowa powszechnie nazywana jest intercyzą i jest, z wielu względów, coraz powszechniejsza.

Skutki intercyzy czyli rozdzielności majątkowej

Jaki jest najważniejszy skutek zawarcia intercyzy? Dopóki małżonkowie nie zdecydują o zmianie trwania lub przerwania umowy, nie powstanie pomiędzy nimi majątek wspólny. Co to oznacza w praktyce? To, co mieliśmy przed małżeństwem lub co kupiliśmy w małżeństwie, będzie odrębną własnością. Ustanowienie intercyzy oznacza, że przestaje istnieć wspólność majątkowa. Rozdzielność majątkową opisuje i reguluje prawo rodzinne. Szczegółowe przepisy zawarte są w artykule 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Indywidualny zakup będzie majątkiem osobistym

Gdy chcemy uniknąć podzielności majątkowej, możemy swój majątek osobisty zabezpieczyć w inny sposób. Rozwiązaniem jest zakup indywidualny. W takim przypadku nieruchomość będzie w 100% wchodziła w skład majątku osobistego osoby, która dokonuje zakupu. Ważne, aby pamiętać, że podczas aktu notarialnego, drugi małżonek zostanie poproszony o potwierdzenie, iż środki, za które kupowana jest nieruchomość, faktycznie stanowią, majątek osobisty kupującego. 

O czym jeszcze warto pamiętać przy kupnie mieszkania lub innej nieruchomości?

Wspólny majątek dorobkowy

Na ten temat też warto poczytać, np. na wypadek rozwodu. W orzecznictwie sądowym powszechnie panuje pogląd, zgodnie z którym art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stwarza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych (a więc także nieruchomości)nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przynależność określonych przedmiotów do majątku osobistego, zobowiązany jest udowodnić sam zainteresowany.

Nieruchomości zazwyczaj stanowią istotny i cenny wkład w nasz majątek.

Dla uniknięcia nieporozumień warto przy ich zakupie przemyśleć wszystkie sprawy własnościowe i nadać im odpowiednią klauzulę. Korzystanie z rozdzielności majątkowej zyskuje na popularności z wielu powodów, ale warto wiedzieć, że tzw. intercyza nie oznacza, że nie możemy kupić mieszkania wspólnie. Jednak w takim przypadku, współwłasność będzie jednak inna, niż w przypadku klasycznej małżeńskiej wspólności majątkowej. Taka nieruchomość będzie wspólnością łączną, należącą do obojga partnerów. Domu czy mieszkania nie będzie można wynająć, sprzedać ani dysponować nim bez zgody współmałżonka.

Przeczytaj również: