Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Świetlica marzeń - wspieramy bydgoską Fundację Wielka Rodzina

Świetlica marzeń - wspieramy bydgoską Fundację Wielka Rodzina

Bydgoski Deweloper Moderator Inwestycje i Fundacja Wielka Rodzina działająca przy Rodzinnym Domu Dziecka w Bydgoszczy, 7 marca podpisali porozumienie o współpracy.

 

Moderator Inwestycje, jako firma respektująca zasady odpowiedzialnego biznesu, objęła swoim patronatem i systemową opieką działania Fundacji zmierzające do budowy świetlicy środowiskowej oraz rehabilitacji podopiecznych. Każde mieszkanie sprzedane przez bydgoskiego dewelopera na osiedlu Park Leszczyńskiego przy ulicy Leszczyńskiego 18 oraz każdy dom na osiedlu m park w Osielsku, objęte będzie specjalnym rabatem. Klienci, którzy zdecydują się wesprzeć wspólną inicjatywę, otrzymają przy zakupie domu lub mieszkania rabat od naszej firmy o wartości 1000 pln i będą mogli przekazać go w formie darowizny na rzecz Fundacji. Udział klientów w akcji wspierającej Fundację Wielka Rodzina jest dobrowolny. Operatorem uzyskanych darowizn jest Fundacja Wielka Rodzina, która odpowiada także za ich prawidłowe wykorzystanie. Umowa obowiązuje od dnia podpisania porozumienia do 31 grudnia 2019 roku. W czasie podpisania aktu notarialnego kupna mieszkania lub domu nowy właściciel, jeżeli wyrazi taką wolę, będzie mógł od razu zadeklarować darowiznę w wysokości udzielonego rabatu na rzecz Fundacji Wielka Rodzina lub bezpośrednio dokonać przelewu. Tym samym wspierając budowę i działalność świetlicy rehabilitacyjno-środowiskowej, w której znajdą się także mieszkania usamodzielniania dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka.

 

Założyciele Fundacji, Violetta i Adam Joppek prowadzą Rodzinny Dom Dziecka, który działa przy ul. Łowickiej w bydgoskim Brdyujściu. Przebywa w nim dziewięcioro dzieci, w tym piątka rodzeństwa. Troje dzieci jest niepełnosprawnych i wymaga specjalistycznej opieki.

 

Państwo Joppek marzą o wybudowaniu świetlicy środowiskowej. Świetlica miałaby służyć nie tylko dzieciom znajdującym się pod opieką Pana Adama i Pani Violetty. Pomocy i wsparcia w rozwoju wymagają także mali mieszkańcy osiedla socjalnego przy ul. Przemysłowej oraz wiele innych dzieci z okolicy. Świetlica będzie miejscem zabawy i tworzenia. Będzie można tu robić to, co przyjemne i to, co pożyteczne. Pani Violetta i Pan Adam, Fundację Wielka Rodzina założyli w 2015 r. Fundacja koordynuje pracę społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych dzieci, młodzieży oraz innych osób w potrzebie. Działa na rzecz wyrównania szans osób słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, organizuje i prowadzi grupy wsparcia oraz opiekę żywnościową dla 160 osób.

 

Budowa świetlicy jest marzeniem, dzięki współpracy z Moderator Inwestycje i gotowości klientów dewelopera do udziału w akcji charytatywnej, stanie się wspólnym planem.