Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Zakup nieruchomości na firmę

Zakup nieruchomości na firmę

W artykule poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy warto kupić nieruchomość na firmę, wyjaśnimy, jakie są wady i zalety takiego zakupu i podpowiemy, jak skorzystać z możliwości, jaką jest odliczenie vat czy podatku dochodowego.

Zakup mieszkania na firmę — podstawowe informacje

Gdy prowadzimy działalność gospodarczą, możemy dokonać zakupu domu lub mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli na firmę. Zobaczmy, czy jest to, dogodne rozwiązanie.

Szczególnie istotną kwestią przy ocenie wszystkich za i przeciw są podatki, dlatego skoncentrujemy się na możliwości odliczenia podatku dochodowego i podatku vat. Sprawdzimy także, co może stanowić koszt uzyskania przychodu i jaka jest stawka amortyzacji w kontekście nowych, obowiązujących od 2023 roku, regulacji prawnych.

Jaki podatek od zakupu nieruchomości na firmę.

Każda nieruchomość zakupiona na przez osobę prywatną czy osobę fizyczną wymaga opłacenia podatku od jej zakupu i w tym kontekście nie ma znaczenia, czy nieruchomość kupowana jest na cele mieszkaniowe, czy inwestycyjne. W zależności od tego, czy kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym, czy wtórnym, zapłacimy jeden z niżej wymienionych podatków.

  • Podatek PCC — czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, gdy zakupiona nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego. Wysokość podatku PCC jest stała. Dla jego naliczenia kluczowa jest wartość mieszkania. PCC wynosi 2% wskazanej w akcie notarialnym ceny.
  • Podatek VAT — gdy dom lub nowe mieszkanie zostało kupione od innego przedsiębiorcy/firmy. Najczęściej jest to zakup od dewelopera. Podatek jest już zawarty w cenie mieszkania i nie wymaga dodatkowych czynności. Podatek ten wynosi 8 proc. dla mieszkań o powierzchni do 150 mkw. lub 23 proc. dla nieruchomości powyżej 150 mkw.

W przypadku zakupu nieruchomości przez osobę fizyczną można odliczyć podatek VAT, ale od tej reguły jest wyjątek. Przedsiębiorca wynajmujący zakupioną nieruchomość w celach mieszkaniowych, nie może dokonać odliczenia VAT-u naliczonego przy zakupie nieruchomości. Inaczej jest, gdy zakupione mieszkanie przeznaczone jest na wynajem krótkoterminowy, czyli spełnia kryteria działalności opodatkowanej. Rachunki służące utrzymaniu nieruchomości można również wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co pozwoli na odliczenia od podatku dochodowego.

Korzyści z kupna mieszkania na firmę

Korzyści z kupna mieszkania na firmę

Mieszkanie kupione na firmę może być wynajmowane. Zysk, który jest osiągany z tego tytułu, będzie przychodem z działalności, rozliczany jest fakturą. Najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem jest wynajem mieszkania innemu przedsiębiorcy — co pozwala na odliczenie pełnej wysokości podatku VAT. Najlepiej, gdy dokonując zakupu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, w pełni wykorzystamy ją do prowadzenia firmy. Pozwala to bowiem odliczyć cały podatek z faktury zakupowej.

Rachunki służące utrzymaniu nieruchomości można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czyli odliczyć od podatku. Odpisy amortyzacyjne to podstawowa zaleta zakupu nieruchomości na firmę, ale w 2023 roku wprowadzono w tym zakresie obostrzenia. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów PIT. Nie będzie można go też rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorca, który zaciąga kredyt hipoteczny na takie mieszkanie, ma jednak możliwość wliczenia wysokości odsetek od kredytu mieszkaniowego w koszty prowadzonej firmy. 

Zakup nieruchomości na firmę — czy ma wady?

Niestety tak, dotyczą ewentualnej sprzedaży nieruchomości oraz odliczania amortyzacji Przedsiębiorca, który chce sprzedać mieszkanie zakupione na firmę, musi liczyć się z tym, że dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu łącznie z innymi dochodami z działalności. Ponadto, jeśli dom lub mieszkanie są częścią majątku firmy, stawki podatku od nieruchomości będą wyższe, niż dla osób fizycznych. Jeżeli jednak prowadzimy działalność gospodarczą, to na pewno warto rozważyć zakup nieruchomości na firmę. Jest to korzystne ze względu na podatki, jednak wymaga staranności w prowadzonej dokumentacji i znajomości regulacji prawnych w tym zakresie.

Przeczytaj również: