Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Bezpieczny kredyt 2% Program państwa na pierwsze mieszkanie

Bezpieczny kredyt 2% Program państwa na pierwsze mieszkanie

Jeszcze nie działa, a już budzi wiele sprzecznych emocji. Kolejny rządowy nowy program mieszkaniowy ma zostać uruchomiony 1 lipca 2023 roku. Znane są najważniejsze, ramowe założenia, ale nadal trwa dopracowywanie szczegółów. Jeśli planujecie zakup pierwszego mieszkania i chcecie wiedzieć, czy będziecie mogli skorzystać z programu, zapraszamy do lektury. Przedstawimy aktualny stan zaawansowania prac nad nowym rządowym projektem, oprocentowanie kredytu oraz warunki i zasady korzystania z programu.

Pierwsze mieszkanie czyli 2 w 1

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%to jedna z dwóch części programu Pierwsze Mieszkanie – drugą jego częścią jest specjalne konto oszczędnościowe. Ta część nosi nazwę Konto Mieszkaniowe.

Bezpieczny Kredyt 2% został przygotowany dla tych, którzy nigdy nie mieli ani nie mają własnego M, ale chcą już teraz kupić mieszkanie. W tym przypadku konieczna jest zdolność kredytowa i wkład własny. Gwarantowana dopłata do rat kredytu to różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie tego ile wynosi średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Bezpieczny kredyt 2% będzie udzielany przez banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Marża banku, jeśli będzie pobierana, naliczona zostanie na ogólnych warunkach.

Konto Mieszkaniowe to specjalne konto, które ma służyć do gromadzenia oszczędności przeznaczonych na zakup mieszkania w odleglej, kilkuletniej perspektywie czasowej. Każdemu, kto przystąpi do programu pierwsze mieszkanie, co roku zostanie naliczona i wypłacona specjalna Premia Mieszkaniowa. Jak będzie liczona? Będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Takie dane ogłasza i publikuje Główny Urząd Statystyczny i w ostatnim kwartale 2022 roku wartość ta wynosiła 5708 złotych.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z programu pierwsze mieszkanie?

Jak zawsze, przy wszelkiego rodzaju programach rządowych, diabeł tkwi w szczegółach. Tak jest również w tym przypadku. Program pierwsze mieszkanie nie jest dla każdego, a warunki programu znacznie zawężają grono odbiorców. Zacznijmy od tych najważniejszych.

  • Mieszkanie możemy kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale w dniu udzielania kredytu, nie możemy mieć więcej niż 45 lat.
  • Nie ma limitów cenowych dla nabywanych nieruchomości, ale wysokość kredytu objęta programem jest ograniczona. Maksymalna kwota kredytu dla osoby samotnej to 500 tys. zł. Małżonkowie lub rodzic z dzieckiem dostaną więcej, bo do 600 tys. zł.
  • 10 lat to czas, w którym możemy cieszyć się niskim, stałym oprocentowaniem naszego kredytu. Potem spłacamy kredyt hipoteczny na ogólnych zasadach oferowanych przez banki komercyjne, jednak marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży innych jego kredytów hipotecznych.
  • Zakupiona nieruchomości może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego i nie podlega limitom cenowym. Przystąpić do programu i skorzystać z kredytu z 2% stałą stopą kredytową będzie można do 2027 roku, ale jest prawdopodobne, że bezpieczny kredyt będzie dostępny także po tym terminie.

Czy pierwsze mieszkanie zawsze musi być pierwsze — wyjątki od reguły

Program pierwsze mieszkanie dopuszcza możliwość, aby skorzystać także z niego także osoby, które mają nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania. Jednak w tym przypadku muszą zostać spełnione warunki, które szczegółowo opisane są na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt. Oto najważniejsze z nich.

Kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mają i nie miały prawa własności lub współwłasności mieszkania albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem.

Kredytobiorcy i osobom z jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem.

Ważne informacje na temat nowego rządowego programu pierwsze mieszkanie.

Rządowy program pierwsze mieszkanie — ważne informacje

Jak pisaliśmy w pierwszej części artykułu, jednym z podstawowych kryteriów dostępności programu jest wiek kredytobiorcy nieprzekraczający 45 lat w dniu udzielenia kredytu, ale od tej reguły też jest wyjątek. Jeśli chcecie skorzystać z programu, ale macie już 45 lat, ratunkiem może być młodsza żona lub mąż. Wystarczy, że w dniu udzielania kredytu, jedno z małżonków nie ukończyło 45 lat. Pomóc może także przynajmniej jedno wspólne dziecko.

Konto oszczędnościowe w ramach programu pierwsze mieszkanie

Program pierwsze mieszkanie promuje także odłożony w czasie zakup lokalu mieszkalnego. Do oszczędzania na ten cel ma nas zachęcić specjalnie w celu utworzone konto mieszkaniowe. Konto służące do gromadzenia środków na własne mieszkanie będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Minimalny okres oszczędzania to 3 lata, a maksymalny nie powinien przekroczyć 10 lat.

Ustawodawca określił także jakiej wysokości powinny być wpłaty, które koniecznie muszą być regularne. Z tego programu może także skorzystać osoba, która w jednym lokalu mieszka z dwójką własnych lub przysposobionych dzieci. W takim przypadku posiadane mieszkanie nie może być większe niż 50 m2. Gdy mamy troje dzieci i zamieszkujemy wspólnie, metraż zajmowanego mieszkania nie powinien przekroczyć 75 m2. Czworo dzieci zwiększy ten limit do 90 m2, a w przypadku pięciorga lub większej liczby dzieci, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących powierzchni.

Oszczędzamy, wpłacamy i zyskujemy - warunki programu

Jak już informowaliśmy, ustawodawca ustalił wysokość minimalnej i maksymalnej kwoty, którą musimy wpłacać przynajmniej przez 11 miesięcy w roku. Minimalna wpłata to 500 zł miesięcznie a maksymalna 2 tys. zł. W każdym roku przysługuje 1 miesiąc wakacji od wpłacania na konto. Stąd 11, a nie 12 rat. Minimum 11 wpłat w kwocie co najmniej 500 zł daje gwarancję dodatkowej Premii Mieszkaniowej od państwa. Jeśli w jednym roku nie spełnisz tego warunku, nadal możesz dostać premię w kolejnym roku – o ile spełnisz warunek 11 wpłat.

Premia Mieszkaniowa od państwa

Jak naliczana i kiedy wypłacana będzie premia mieszkaniowa ? Jej wyliczenie opierać się będzie na wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Gdyby jednak okazało się, ze wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości jest wyższy niż wskaźnik inflacji, to kwota oszczędności ma być waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości. Czy to się opłaci? Zdecydowanie tak, oszczędności dodatkowo będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki zwolnione z podatku Belki. Premia mieszkaniowa ma być naliczana corocznie, ale wypłacona zostanie jednorazowo, na koniec oszczędzania. Co ważne, co roku premia będzie liczona według wskaźnika korzystniejszego dla oszczędzającego. Zapytacie, gdzie jest haczyk? Jak zawsze w szczegółach i wykluczeniach.

Na Premię Mieszkaniową i zwolnienie z podatku Belki, możemy liczyć tylko w przypadku, gdy za środki odłożone na koncie, kupimy pierwsze mieszkania. Ustawodawca zdefiniował, że może to być także "zakup lub budowa domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, sfinansowaniewkładu mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, partycypację w SIM albo TBS oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego"

Co dalej z programem mieszkanie bez wkładu własnego ?

Zakup pierwszego mieszkania to marzenie wielu polskich rodzin. Własne "M" jest niedostępne dla wielu osób, między innymi z powodu wysoko oprocentowanych kredytów i braku środków na wkład własny. Program pierwsze mieszkanie ma to zmienić i zwiększyć dostępność do własnego mieszkania. Kredyt umożliwi zakup nieruchomości na dogodnych, preferencyjnych warunkach, a konto oszczędnościowe uchroni pieniądze przeznaczone na zakup mieszkania przed inflacją i zachęci do lokowana środków w bankach. Czy tak będzie?

Od 1 marca obowiązują znowelizowane warunki poprzedniego, nieudanego programu mieszkanie bez wkładu własnego, który od 1 marca 2023 roku nosi nazwę Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Czy coś, poza nazwą zmieniło się w tym programie?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Schemat pozostał ten sam. Pracujemy i zarabiamy, zdolność kredytowa też jest, ale brakuje nam pieniędzy na wymagany wkład własny. Co w takiej sytuacji? Idziemy do banku, który bierze udział w programie, składamy wniosek i czekamy na gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Gdy taką gwarancję dostaniemy, możemy liczyć na kredyt hipoteczny.

Ten program przeznaczony szczególnie był dla tych osiągających stałe dochody kredytobiorców, którzy wynajmują mieszkanie i nie dali rady uzbierać pieniędzy na wkład własny. Program miał pomóc. Czy tak się stało? Niestety nie, stąd pomysł na modyfikację programu i nową nazwę, żeby ta dotychczas obowiązująca, nie wywoływała złych skojarzeń.

Zmiana nazwy i modyfikacja zasad spowodowała, że Kredytobiorcy, którzy już złożyli już wniosek w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego" i nie otrzymali decyzji do końca lutego, będą musieli po 1 marca 2023 r. wystąpić już w ramach programu  „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” z nowym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek musi być kompletny, czyli zawierać wszystkie niezbędne załączniki. Cele kredytu nie zmieniły się. Nadal jest to pokrycie całości albo części wydatków na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym plus wykończenie lub też zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym oraz jego remont.

Nowy kwartał i nowe limity cen mieszkań

Od 1 marca 2023 roku obowiązują jednak wyższe limity ceny mieszkania, które można kupić bez wkładu własnego. Limity są zróżnicowane w zależności od lokalizacji. Zgodnie z ustawą "cena lokalu mieszkalnego (lub wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego) nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych"

Tabelę wskaźników obowiązujących w danym kwartale publikuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Przystępując do tego programu możemy więc kupić tylko mieszkanie, którego cena nie przekracza ustalonego limitu. Na szczęście dla kupujących, maksymalne ceny mieszkań zmieniają się co kwartał i zdaniem praktyków rynku nieruchomości, są coraz bardziej realne w odniesieniu do tego co proponuje rynek.

Przeczytaj również:

08.03.2023

Podczas uroczystej gali 25. edycji Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2023, dwa koprodukowane przez Grupę Moderator filmy, otrzymały statuetki.

Czytaj dalej